Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku”

Informujemy, że na rynku wydawniczym ukazała się pozycja książkowa pt. „Problematyka autentyczności dzieł stuki na polskim rynku. Teoria – praktyka – prawo” wydawnictwa „Biblioteki Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony zabytków”.

W książce zebrano materiały z seminariów organizowanych w 2010 roku przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych przy dziale Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich i Domu Aukcyjnego Rempex. Szczególnie polecamy artykuł nadkom. Joanny Piotrowskiej – eksperta Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP- pt. „Rybak z siecią – prawdziwy, czy fałszywy?”. Autorka zaprezentowała wyniki badań z przeprowadzonej ekspertyzy autentyczności sygnatury na obrazie L. Wyczółkowskiego. Podkreśliła również znaczenie metody graficzno-porównawczej, jako jednej z metod pomocniczych mogących ustalić autentyczność, bądź nie autentyczność obrazu.
Powrót na górę strony