Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium pt. „Zarządzanie procesem auditu w świetle postanowień normy PN-EN ISO 19011”

Kolejne seminarium z cyklu „Czwartek jakości w TÜV NORD Polska” odbyło się 23 lutego 2012 r. w sali konferencyjnej hotelu MDM w Warszawie.

Prowadził je Andrzej Bielecki, doświadczony trener i wykładowca TÜV NORD Polska. Wzięli w nim udział eksperci Zespołu ds. Jakości CLKP. W czasie spotkania omówiono m.in. zasady auditowania, a także wytyczne dotyczące kompetencji auditora wewnętrznego. Podsumowując wykładowca zwrócił uwagę, że skuteczne zarządzanie procesem auditu to umiejętność wykorzystywania: procedur i technik auditowania, narzędzi planowania, wiedzy i umiejętności praktycznych oraz metod i technik komunikacji.
Podobne seminaria są organizowane nieodpłatnie i cyklicznie w różnych miastach w Polsce, co powinno zachęcić przedstawicieli policyjnych laboratoriów kryminalistycznych do udziału w tego typu szkoleniach.
Bliższe informacje można znaleźć na stronie www.tuv-nord.pl/Czwartki_Jakosci
Powrót na górę strony