Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Instytutu Badawczego NASK i Politechniki Warszawskiej w CLKP

W dniu 17.02.2012 r. do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przybyli przedstawiciele Instytutu Badawczego NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) oraz Politechniki Warszawskiej.

NASK, zajmujący się projektowaniem, budową i utrzymaniem zintegrowanych systemów teletransmisyjnych, ściśle współpracuje z Politechniką Warszawską. Wynikiem tej współpracy są m.in. projekty z dziedziny jakości usług teleinformatycznych (QoS - Quality of Service) i bezpieczeństwa systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem biometrycznych metod identyfikacji.

Uczestnicy wizyty, w trakcie zwiedzania Zakładów Instytutu Badawczego CLKP, mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy na temat biometrycznych sposobów identyfikacji osób z analogiczną wiedzą naszych ekspertów. Należy mieć nadzieję, że spotkanie to zapoczątkuje współpracę naukową Instytutu w tej dziedzinie zarówno z Politechniką Warszawską, jak i z NASK.
Powrót na górę strony