Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta techników kryminalistyki z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

W dniu 24.01.2012 r. Zakład Daktyloskopii CLKP odwiedzili słuchacze kursu techników kryminalistyki KDTK.

Uczestników kursu zapoznano z bazami AFIS i EURODAC, zaprezentowano zbiory Centralnej Registratury Daktyloskopijnej, przedstawiono najnowsze techniki ujawniania śladów oraz umożliwiono obserwację pracy ekspertów daktyloskopii i  traseologii.
Na uwagę zasługuje fakt, że wizyty robocze w CLKP są stałym punktem szkoleń techników kryminalistyki, organizowanych przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Powrót na górę strony