Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień ekspertom kryminalistyki

W dniu 19 grudnia 2011 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów na terenie Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień ekspertom kryminalistyki.

Uprawnienia z rąk p.o. Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Pawła Rybickiego odebrało 30 ekspertów z 14 specjalności. Eksperci wzięli udział w szkoleniu nt. „Adaptacja zawodowa w relacji uczeń – mistrz” przeprowadzonym przez przedstawicieli Biura Kadr i Szkolenia KGP podinsp. Krzysztofa Biernackiego i Panią Beatę Buczek. Uroczystość uświetniły prelekcje podinsp. dra inż. Mirosława Rosaka - naczelnika Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP pt. "Działalność naukowa i wydawnicza CLKP" oraz gościa specjalnego  mjra Olega Szostaka - eksperta Naukowo-Badawczego Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych MSW Ukrainy pt. „Ochrona zabytków we Lwowie - aspekt kryminalistyczny”. Ważnym wydarzeniem podczas uroczystości było wręczenie przez p.o. Dyrektora CLKP medalu pamiątkowego CLKP mjr Olegowi Szostakowi.

Powrót na górę strony