Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Ewaluacyjna podsumowująca realizację programu multilateralnej wymiany funkcjonariuszy policji państw członkowskich Unii Europejskiej w 2011 r.

W dniach 05–06.12.2011 r. w Pradze (Czechy) odbyła się Konferencja Ewaluacyjna podsumowująca realizację programu multilateralnej wymiany funkcjonariuszy policji państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jednym z dwóch przedstawicieli reprezentującym polską Policję na konferencji był przedstawiciel Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podkom. Tomasz Szczepański, który uczestniczył w programie wymiany ExPro 2011. Na konferencji podsumowano tegoroczną edycję programu ExPro oraz przedstawiono plany dotyczące przyszłej edycji. Kryminalistyka stanowiła w 2011 roku jeden z ważniejszych obszarów tematycznych, w których zrealizowano wymianę w ramach programu ExPro. Aktywnością w tym zakresie wykazały się takie państwa jak: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowenia i Szwecja.
Powrót na górę strony