Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie ekspertów z zakresu badań daktyloskopijnych w ramach programu ExPro 2011

W ramach realizacji programu bilateralnej wymiany funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej zorganizowanej przez Europejską Akademię Policji (CEPOL) w dniach 06-18.2011 oraz 28.11–09.12.2011 r. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz Centrum Badań Kryminalistycznych Policji Litewskiej (KTC) odbyły się spotkania ekspertów prowadzących badania daktyloskopijne.

Z ramienia CLKP w programie wymiany uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Daktyloskopii podkom. Tomasz Szczepański oraz asp. Krzysztof Klemczak. Spotkania miały charakter warsztatowy i poświęcone były poszerzeniu wiedzy w tematyce prowadzenia badań daktyloskopijnych. W trakcie realizacji programu wymiany szeroko omawiano kwestie metodyki prowadzenia badań daktyloskopijnych, nowych technik badawczych, naukowego rozwoju przedmiotowej dziedziny kryminalistyki, problematykę standaryzacji procedur badawczych oraz zastosowania nowoczesnych technologii. Jednym z końcowych efektów była deklaracja nawiązania szerszej współpracy w zakresie uczestnictwa oraz organizowania testów międzylaboratoryjnych w zakresie badań daktyloskopijnych.
Powrót na górę strony