Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium na temat fałszerstw dokumentów

W dniu 5 grudnia 2011 r. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził kolejne seminarium, poświęcone tym razem fałszerstwom dokumentów, zatytułowane „Kowalski i Nowak na tropie, czyli jak się bronić przed fałszerstwami”.

Podczas seminarium wygłoszone zostały dwa wykłady, a także na stoiskach przygotowanych przez organizatorów odbyły się tematyczne prezentacje Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, Narodowego Banku Polskiego i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Stoisko CLKP cieszyło się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy – zaprezentowane zostały przykłady fałszerstw dokumentów i wykonanych opinii kryminalistycznych oraz  sprzęt i materiały, jakimi posługują się fałszerze. Sesja posterowa prezentowała różne zagadnienia związane z fałszerstwami oraz przeciwdziałaniem im. Eksperci CLKP odpowiadali na liczne pytania zarówno teoretyczne jak i wynikające z doświadczeń uczestników seminarium.
 
Powrót na górę strony