Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych”

W dniach od 29 listopada do 2 grudnia 2011 roku w Zakopanem odbyła się konferencja pt. „Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych” przygotowana przez ekspertów chemii policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Uczestnikami konferencji byli eksperci i pracownicy Instytutu Ekspertyz Sądowych, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Narodowego Instytutu Leków, Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciele firm produkujących i sprzedających aparaturę badawczą, a także materiały wykorzystywane w badaniach chemicznych. Konferencja zorganizowana została przy współudziale Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Dafne”. Tematyka sesji plenarnych dotyczyła: fizykochemicznych badań mikrośladów; badań materiałów i urządzeń wybuchowych; badań środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów i dopalaczy; badań substancji łatwopalnych, alkoholi i innych substancji chemicznych.
Uczestnicy w swoich wystąpieniach przedstawili nowe problemy i zagadnienia, którymi zajmują się w ramach realizowanych prac badawczych. Zaprezentowano również interesujące przypadki spraw, z jakimi zetknęli się eksperci w swojej pracy zawodowej oraz zmiany w obowiązujących aktach prawnych dotyczących materiałów badanych w laboratoriach kryminalistycznych. W ostatnim dniu konferencji omówiono sprawy dotyczące działalności laboratoriów kryminalistycznych policji.
Powrót na górę strony