Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs dla funkcjonariuszy Izby Celnej w Warszawie

W dniach 14-18.11.2011 roku został zorganizowany kurs dla funkcjonariuszy Izby Celnej w Warszawie z zakresu ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

Kurs, w którym ze strony Izby Celnej uczestniczyło 20 funkcjonariuszy, przeprowadzili eksperci kryminalistyki z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji: podinsp. Piotr Trojanowski, mł. insp. Marek Betlejewski, nadkom. Paweł Malinowski, podinsp. Maria Walczuk oraz podkom. Paweł Machalski. Tematyka szkolenia obejmowała oględziny miejsca zdarzenia, w tym dokumentowanie oględzin, fotografię na miejscu zdarzenia, ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystanie śladów daktyloskopijnych, a także pobieranie materiału porównawczego.
Powrót na górę strony