Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie DVI

W dniach 7 – 10 listopada 2011 r. w Zakładzie Biologii CLKP odbyło się szkolenie pt. „Identyfikacja Ofiar Katastrof”, przeprowadzone przez przedstawicieli policji francuskiej: Sabine Fisson – Ouillon i Stephane Janin z Sous Direction de la Police Technique et Scientifique, Service Central d’Identite Judiciarie.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji , Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem zespołów do identyfikacji ofiar katastrof - DVI (z ang. disaster victims identification) we Francji oraz z systemem szkoleń policjantów komórek AM – zbierających dane przyżyciowe i komórek PM – zajmujących się zbieraniem danych pośmiertnych. Przedstawione zostały sposoby identyfikacji na podstawie analizy DNA, odbitek linii papilarnych oraz badań odontologicznych. Zaprezentowano także zagadnienia dotyczące szkoleń policjantów przez psychologów w aspekcie pracy na miejscu katastrofy i w kontaktach z rodzinami ofiar. Podczas zajęć praktycznych - oględzin miejsca symulowanej katastrofy lotniczej - uczestnicy szkolenia przećwiczyli wyznaczanie sektorów, wypełnianie stosownej dokumentacji, a także oznaczanie odnalezionych ciał, ich części oraz przedmiotów.
Powrót na górę strony