Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie ekspertów z zakresu badań wariograficznych w ramach programu CEPOL

W ramach realizacji programu multilateralnej wymiany funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej zorganizowanej przez Europejską Akademię Policji (CEPOL) w dniach 3-7 października oraz 6-12 listopada 2011 r. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz Centrum Badań Kryminalistycznych Policji Litewskiej odbyły się spotkania ekspertów prowadzących badania wariograficzne.

Spotkania miały charakter warsztatowy i poświęcone były poszerzeniu wiedzy w tematyce prowadzenia badań wariograficznych w sprawach karnych. W trakcie warsztatów szeroko omawiano kwestie metodyki prowadzenia badań wariograficznych, nowych technik badawczych, naukowego rozwoju przedmiotowej dziedziny kryminalistyki oraz problematykę standaryzacji procedury badawczej. Dużo uwagi poświęcono również zasadom współpracy ekspertów wariografii z przedstawicielami organów ścigania oraz specjalistami z zakresu psychologicznego profilowania nieznanych sprawców.
Powrót na górę strony