Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IV Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Straży Granicznej

IV Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Straży Granicznej organizowane cyklicznie przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza odbyło się w Kętrzynie w dniach 13-14 października br.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. z Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, Estonia Academy of Security Sciences, Police and Border Guard College, Central Board of the State Border Guard Republic of Latvia, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Straży Granicznej.
Poruszana tematyka dotyczyła przykładów fałszerstw dokumentów i ich ujawniania, nowych sposobów i technik badań, a także aspektów kompleksowego projektowania zabezpieczeń w dokumentach. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział w konferencji wziął podinsp. Piotr Rypiński, który w swoim referacie „Fałszerstwa czeków podróżnych American Express na przykładzie opracowanych w CLKP ekspertyz kryminalistycznych” omówił zabezpieczenia stosowane w czekach American Express oraz zaprezentował sposoby i metody ich weryfikacji, przedstawił również przykłady ujawnionych fałszerstw.
Powrót na górę strony