Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie ekspertów z Czech, Słowacji i Polski w Zakładzie Daktyloskopii CLKP

W dniach 10-12 października 2011r. w Zakładzie Daktyloskopii CLKP odbyło się spotkanie ekspertów z Czech, Słowacji i Polski (TRIADA, 2011) poświęcone tematyce identyfikacji człowieka na podstawie śladów czerwieni wargowej, śladów małżowiny usznej oraz badaniom śladów rękawiczek.

W trakcie spotkania eksperci mieli okazję wymienić się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie prowadzonych badań. Przedstawiciele z Czech i Słowacji zaprezentowali najciekawsze przypadki identyfikacji sprawców przestępstw na podstawie śladów małżowiny usznej, śladów zębów oraz sprawy, w których badaniom poddano ślady rękawiczek, ślady traseologiczne, czy mechanoskopijne. Z kolei eksperci Zakładu Daktyloskopii CLKP podzielili się z zaproszonymi gośćmi swoją wiedzą, zgromadzonymi materiałami dot. powyższych zagadnień, jak również zaprezentowali sprzęt służący do pobierania materiału porównawczego (otometr, wałek cheiloskopijny, Live Scaner) i katalogi odwzorowań rękawiczek skórzanych, roboczych oraz odwzorowań tkanin i dzianin.  W trakcie spotkania zaproszeni eksperci zaproponowali współpracę ekspertom z Polski polegającą głównie na prowadzeniu konsultacji w zakresie badań śladów małżowiny usznej, czerwieni wargowej oraz rękawiczek.
Powrót na górę strony