Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty w Lizbonie

W dniach 10-12 października 2011 roku, odbyły się w Lizbonie międzynarodowe warsztaty p.t.: „Expert Level Training on Bitmap Analysis” zorganizowane przez Europol, Portuguese Forensic Science Laboratory oraz Europejskie Biuro ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. z NAC – Croatian National Bank, Netherlands Forensic Institute, Forensic Science Institute of Austria, NAC – National Forensic Services of Denmark, NAC - Forensic Science Institute of Estonia, Serious Organised Crime Agency of United Kingdom, NAC – National Forensic Laboratory of Slovenia, NAC – Deutsche Bank, NAC – Bulgarian National Bank, NAC – Swedish National Laboratory of Forensic Science, NAC – Finnish Forensic Laboratory oraz Institute of Forensic Science of Slovakia. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział w warsztatach wziął ekspert Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych - podkom. Hubert Deptuła.
W trakcie spotkania analizowano najtrudniejsze przypadki identyfikacji urządzeń drukujących na podstawie kodów indywidualnych, jakie w ostatnich latach były przeprowadzane przez ekspertów Europolu z zespołu O-5 Forgery of Money.
Powrót na górę strony