Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie i porządku publicznym” w Szczytnie

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dn. 12–14 października odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie i porządku publicznym”.

Źródło www.wspol.edu.plDo udziału w tym przedsięwzięciu gospodarze zaprosili przedstawicieli środowiska naukowego oraz sektora przemysłowego funkcjonującego w obszarze bezpieczeństwa publicznego, wśród gości znalazł się również reprezentant Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
Głównym celem spotkania ekspertów było naukowe usystematyzowanie wiedzy w zakresie zapobiegania oraz zwalczania przestępczości z użyciem nowoczesnych technologii, a także wskazanie tendencji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z wykorzystaniem technicznego wsparcia i zaprezentowanie możliwości wspomożenia organów ścigania przez nowoczesne rozwiązania komercyjne.
Prelegenci przedstawili najnowsze osiągnięcia w zakresie sprzętu i środków techniki kryminalistycznej i nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa. Zaprezentowano przykłady rozwiązań umożliwiających automatyczne zbieranie i przetwarzanie danych, systemy pozwalające na wykrywanie i identyfikację niebezpiecznych substancji chemicznych, sposoby przeszukiwania baz zdjęć sygnalitycznych z wykorzystaniem cech biometrycznych, możliwości identyfikacji kryminalistycznej z użyciem poligrafu i genetyczną identyfikację ofiar katastrof masowych, a także nowatorskie rozwiązania w zakresie wyposażenia służb stojących na straży porządku publicznego. Dużo miejsca poświęcono również zagadnieniom związanym z metodami usprawniania łączności.
Powrót na górę strony