Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ekspercka konferencja pt. „Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie”

W dniach 5-6 października w Sali Konferencyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie", zorganizowana przez fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spotkanie przeznaczone było dla szerokiego kręgu odbiorców, między innymi dla organizacji i instytucji, na co dzień współpracujących z Fundacją ITAKA, przedstawicieli policji, członków federacji Missing Children Europe, przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Instytutu Rozwoju Służb Publicznych, komendantów straży miejskiej, prezydentów miast wojewódzkich oraz przedstawicieli szkół policyjnych. W konferencji brali udział przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Pierwszego dnia konferencji podinsp. Dariusz Zajdel – ekspert badań antroposkopijnych CLKP, przedstawił prezentację pt. "Progresja i regresja wiekowa". Drugiego dnia w ramach omawiania problemów poszukiwania zaginionych osób dorosłych podinsp. Maria Walczuk – ekspert Zakładu Biologii CLKP omówiła temat "Wykorzystanie Bazy Danych DNA w sprawach poszukiwawczych i identyfikacyjnych". Spotkanie z udziałem wielu gości zagranicznych, poświęcone temu tematowi odbyło się w Polsce po raz pierwszy.

   
   
Powrót na górę strony