Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolskie warsztaty kryminalistyczne z zakresu wizualizacji śladów ,,Nowe metody i techniki w ujawnianiu śladów linii papilarnych”

W dniach 07-09 września 2011 r. na terenie Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się warsztaty kryminalistyczne z zakresu wizualizacji śladów zorganizowane przez Zakład Daktyloskopii CLKP i LK KWP w Gorzowie Wlkp. Warsztaty zostały objęte patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Pana insp. Leszka Marca.

W spotkaniu udział wzięli eksperci wizualizacji śladów policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, a także przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Pan insp. Waldemar Regulski, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczącą rolę pracy eksperta wizualizacji śladów w procesie wykrywczym.
Spotkanie podzielono na dwie części: seminaryjną i zajęcia praktyczne. W części seminaryjnej warsztatów omówiono nowe oraz walidowane metody wizualizacji śladów linii papilarnych. Przedstawione zostały również zagadnienia związane z organizacją pracy w pracowniach wizualizacji śladów zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością. Ponadto w trakcie spotkania zapoznano uczestników z badaniami prowadzonymi przez Zakład Daktyloskopii CLKP oraz LK KSP/KWP z ww. specjalności. Podczas warsztatów dyskutowano również o problemach związanych z kształceniem nowych adeptów tej specjalności. Na zajęciach praktycznych uczestnicy mogli samodzielne sprawdzić działanie nowych środków stosowanych do ujawniania śladów linii papilarnych. Eksperci mieli okazję zobaczyć nowe pracownie laboratorium w Gorzowie Wlkp. m. in. pracownię daktyloskopii, traseologii, mechanoskopii, a także specjalistyczne wyposażenie.
Warsztaty pozwoliły ekspertom na poszerzenie wiedzy z zakresu wizualizacji śladów i nabycie nowych umiejętności. Wymiana doświadczeń z codziennej praktyki laboratoryjnej potwierdziła konieczność kontynuowania kolejnych edycji warsztatów.

Powrót na górę strony