Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

TKBADP-8 w Poznaniu

W dniach 29-30 września 2011 roku, odbyła się w Poznaniu 8. międzynarodowa konferencja nt. „Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych (TKBADP-8)”organizowana cyklicznie przez Katedrę Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. z Europolu, Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA, Uniwersytetu Wrocławskiego, Narodowego Banku Polskiego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Policji w Pile, Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich oraz przedstawiciele akademickich ośrodków z Rosji zajmujący się badaniami dokumentów.

Poruszana tematyka dotyczyła nowych technik badań dokumentów, przykładów fałszerstw i ich ujawniania, a także aspektów prawnych związanych z pracą biegłych oraz tego rodzaju badaniami.

Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział w konferencji wzięli: mł. insp. Roman Łuczak oraz podkom. Hubert Deptuła, którzy w swoim referacie pt.”Badanie krzyżujących się linii graficznych przy wykorzystaniu mikroskopu wielozadaniowego Nikon AZ-100 wyposażonego w automatyczny napęd osi Z” zaprezentowali wyniki nowatorskiej metody badań krzyżujących się linii graficznych przy wykorzystaniu trójwymiarowych modeli powierzchniowych.

Powrót na górę strony