Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie ekspertów daktyloskopii i traseologii w Szkole Policji w Słupsku

W dniach 28-30 września 2011 r. w Szkole Policji w Słupsku odbyło się spotkanie ekspertów zespołu branżowego ds. Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych oraz koordynatorów AFIS.

Spotkanie to miało na celu wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy ekspertami poszczególnych laboratoriów kryminalistycznych z zakresu doskonalenia systemu zarządzania jakością, jak również akredytacji laboratoriów. W trakcie spotkania eksperci daktyloskopii i traseologii wymienili się własnymi doświadczeniami oraz poglądami związanymi z wypracowaniem odpowiednich standardów pracy poszczególnych jednostek. Ponadto eksperci zapoznali się z treścią kolejnego wydania „Metodyki prowadzenia selekcji, sprawdzenia i rejestracji śladów NN w bazach AFIS” oraz zostali poinformowani o konieczności prowadzenia ponownych przeszukań NN śladów mających na celu uporządkowanie bazy tych śladów.

W zakończeniu spotkania zespołu branżowego ds. Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych wziął udział zastępca Komendanta Szkoły insp. Witold St. Majchrowicz, który zaprezentował zebranym wydawany w szkole „Przegląd Prewencyjny” i zachęcał do publikowania materiałów na jego łamach.
Powrót na górę strony