Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

X Międzynarodowe Sympozjum Nauk Sądowych w Bratysławie

Delegacja Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji uczestniczyła w X Międzynarodowym Sympozjum Nauk Sądowych, które odbyło się w Bratysławie (Słowacja) w dn. 28–30 września b.r.

Przedsięwzięcie to, organizowane tradycyjnie co dwa lata przez słowacki Instytut Kryminalistyki, zgromadziło około 160 zaproszonych gości i odbyło się w ramach projektu „Standaryzacja i poprawa skuteczności europejskiej wymiany danych daktyloskopijnych, DNA oraz danych rejestracyjnych pojazdów” realizowanego ze środków Komisji Europejskiej.
Obszerny program konferencji naukowej obejmował referaty, których tematyka dotyczyła głównie międzynarodowej wymiany danych, w tym biometrycznych, oraz stopnia implementacji poszczególnych zapisów tzw. Traktatu z Prüm przez kraje członkowskie UE. Niewątpliwym atutem konferencji była możliwość zapoznania się z doświadczeniami krajów pozaeuropejskich w zakresie różnych aspektów nauk sądowych, np. przedstawicieli australijskiego Uniwersytetu Tasmanii w Australii czy też Uniwersytetu Panjab z Indii.
W związku z tym, że Instytut Kryminalistyki w Bratysławie obchodzi w tym roku 20. rocznicę utworzenia, przygotowano specjalną publikację w języku angielskim prezentującą historię Instytutu oraz zakresu badań wykonywanych współcześnie.
Przypomnijmy, że nasze instytuty od lat łączy owocna współpraca w ramach tzw. Triady.
Powrót na górę strony