Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji macedońskiej w CLKP

W dniu 23 sierpnia 2011 r. w siedzibie CLKP miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (z ang. Former Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM) w ramach programu pomocowego TAIEX.

Wizyta była rezultatem spotkania przedstawicieli rządów Polski i FYROM, które odbyło się 8 listopada 2010 roku w Skopje. Macedońscy partnerzy byli szczególnie zainteresowani poznaniem funkcjonowania CLKP, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie kryminalistyki,
  • badań pod kątem ustalania autentyczności dokumentów i sposobu ich sporządzania,
  • opiniowania nowowprowadzanych dokumentów oraz projektowania zabezpieczeń przed fałszerstwami,
  • prowadzenia katalogu wzorów dokumentów polskich i zagranicznych oraz wzorów banknotów,
  • najnowszych technik i urządzeń badawczych wykorzystywanych w pracy Laboratorium.
         
     
         
Powrót na górę strony