Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji 2011 – odznaczenia i awanse

W dniu 1 sierpnia 2011 roku, o godzinie 12.00 w budynku Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przy ul. Iwickiej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie medali, odznak i aktów mianowania dla policjantów i pracowników Laboratorium z okazji Święta Policji.

Podczas uroczystości, w której uczestniczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski oraz kierownictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zostały wręczone medale, odznaki „Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższy stopień służbowy.
 
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:
 
MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
- kom. Ewa Lazanowicz
 
MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
- podinsp. Krzysztof Borkowski
- mł. asp. Bogdan Kuczyński
- mł. insp. Roman Łuczak
- mł. insp. Krzysztof Tomaszycki
 
MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
- nadkom. Wojciech Chmielewski
- podinsp. Piotr Grzegorczyk
- mł. asp. Marcin Lasota
- asp. Agnieszka Makowska
- kom. Elżbieta Marciniak
- st. asp. Robert Nowak
- st. asp. Piotr Pecyna
- nadkom. Katarzyna Seklecka
- st. sierż. Małgorzata Walecka
- kom. Agnieszka Wierzbicka
 
W dowód uznania szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Decyzją Nr 1/P/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku nadał złotą, srebrną i brązową odznakę „Zasłużony Policjant”.
 
ZŁOTĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymał:
- mł. insp. Leszek Pater
 
SREBRNĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali:
- podinsp. Krzysztof Ćwik
- podinsp. Piotr Grzegorczyk
- podinsp. Iwona Ostaszewska
- podinsp. Iwona Perkowska
- podinsp. Aldona Policha
- podinsp. Dariusz Ruciński
- podinsp. Krzysztof Skiba
- podinsp. Paweł Szymanik
- podinsp. Piotr Trojanowski
 
BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali:
- asp. szt. Dorota Chruściel
- nadkom. Anita Czerwińska
- mł. asp. Michał Czujak
- kom. Wiktor Dmitruk
- mł. asp. Krzysztof Klemczak
- nadkom. Ewa Lewandowska
- podkom. Tomasz Łukasiak
- nadkom. Katarzyna Razarenkow
- podkom. Przemysław Rejczak
- podkom. Tomasz Szczepański
 
Decyzją Nr 8/K/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
SREBRNY MEDAL „Za Zasługi dla Policji” otrzymali:
- Pan Roman Łuczak
- Pan Tomasz Prusik
- Pan Dariusz Puchalski
 
BRĄZOWY MEDAL „Za Zasługi dla Policji” otrzymali:
- Pan Marcin Bartnicki
- Pani Alicja Malanowicz
- Pani Jolanta Siwek
- Pani Urszula Więckiewicz
 
Ponadto Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski wręczył funkcjonariuszom nominacje na wyższy stopień służbowy.
 
PODINSPEKTOREM POLICJI zostali:
- nadkom. Anna Duszyńska
- nadkom. Wojciech Chmielewski
- nadkom. Michał Antas
- nadkom. Donata Kłosowska
 
NADKOMISARZEM POLICJI zostali:
- kom. Wiktor Dmitruk
- kom. Edyta Kot
- kom. Agnieszka Wierzbicka
 
KOMISARZEM POLICJI została:
- podkom. Małgorzata Czajkowska
 
ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI zostali:
- st. asp. Adam Kowalski
- st. asp. Robert Nowak
- st. asp. Piotr Pecyna
 
STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI została:
- asp. Agnieszka Makowska
 
ASPIRANTEM POLICJI zostali:
- mł. asp. Bożena Banaszek
- mł. asp. Artur Duda
- mł. asp. Izabela Dec
- mł. asp. Jarosław Dyga
- mł. asp. Krzysztof Klemczak
- mł. asp. Marcin Lasota
- mł. asp. Jolanta Pyt-Rybak
 
MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI zostali:
- sierż. szt. Małgorzata Walecka
- sierż. Krzysztof Biskup
- sierż. Luiza Malicka
- sierż. Hubert Pluta
 
SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI została:
- st. sierż. Anna Rączkowska
Powrót na górę strony