Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Dnia 30 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Członkowie Rady w tajnym głosowaniu wybrali przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, prorektor ds. nauczania i polityki kadrowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zastępcami przewodniczącego wybrani zostali podkom. dr Magdalena Dębska – specjalista w Zakładzie Biologii CLKP i mgr inż. Henryk Juszczyk – specjalista w Zakładzie Broni i Mechanoskopii CLKP, a funkcję sekretarza Rady Naukowej CLKP pełnił będzie dr Robert Bachliński – specjalista w Zakładzie Fizykochemii CLKP.
Rada Naukowa CLKP przyjęła również Regulamin Rady Naukowej CLKP, a także zaopiniowała Regulamin Organizacyjny CLKP i plan finansowy.
Następne posiedzenie Rady odbędzie się 11 sierpnia 2011 roku.

Powrót na górę strony