Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa kierownictwa CLKP z naczelnikami lk kwp/KSP

W dniu 5 lipca 2011 r. w Zakładzie Biologii CLKP przy ul. Iwickiej odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z naczelnikami laboratoriów komend wojewódzkich i stołecznej.

Głównymi tematami omawianymi podczas odprawy były:

• Analiza statystyki wykonawstwa ekspertyz kryminalistycznych w okresie styczeń-maj 2011 r., omówienie najczęściej popełnianych błędów;
• Podsumowanie prac Zespołu ds. nowelizacji Zarządzenia 294 KGP z dnia 28 marca 2007 r.;
• Wybory uzupełniające do Komitetu Programowego;
• Przygotowanie lk kwp/KSP do akredytacji;
• Bieżące problemy funkcjonowania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w kontekście realizacji budżetu Policji.

Powrót na górę strony