Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień ekspertom kryminalistyki

W dniu 4 lipca 2011 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów na terenie Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień ekspertom kryminalistyki.

Uprawnienia z rąk Kierownika Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odebrało 22 ekspertów z 10 specjalności. Uroczystość uświetniły prelekcje podinsp. dra inż. Mirosława Rosaka  pn."Działalność naukowa i wydawnicza CLKP" oraz prof. dra hab. Andrzeja Pacuta z Politechniki Warszawskiej pn. "Bezpieczeństwo rozwiązań biometrycznych". Eksperci wzięli także udział w szkoleniu z zakresu „Adaptacja zawodowa w relacji uczeń – mistrz” przeprowadzonym przez przedstawiciela Biura Kadr i Szkolenia KGP. Ważnym wydarzeniem podczas uroczystości było nadanie medalu pamiątkowego CLK KGP mł. insp. Jarosławowi Rosiakowi – naczelnikowi Wydziału Mechanoskopii i Balistyki CLK KGP, za wieloletnią pracę, zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej kryminalistyki.

Powrót na górę strony