Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wybory przewodniczącego IFSA

Miło nam poinformować, że od dnia 8 czerwca 2011 roku Paweł Rybicki, pełniący funkcję kierownika instytutu badawczego – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, a jednocześnie przewodniczący Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych, oficjalnie pełni także funkcję Przewodniczącego IFSA (IFSA Chairman) – czyli Międzynarodowego Partnerstwa Strategicznego w Naukach Sądowych (IFSA– International Forensic Strategic Alliance).

International Forensic Strategic Alliance to transkontynentalne porozumienie sieci operacyjnych skupiających wiodące laboratoria kryminalistyczne z pięciu kontynentów.

Do organizacji tej należą:

· Amerykańskie Stowarzyszenie Dyrektorów Laboratoriów Kryminalistycznych (ASCLD)
· Europejska Sieć Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI)
· Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Laboratoriów Kryminalistycznych Australii i Nowej Zelandii (SMANZFL)
· Południowoamerykańska Akademia Kryminalistyki i Nauk Sądowych (AICEF)
· Azjatycka Sieć Nauk Sądowych (AFSN)

Działające w ramach IFSA stowarzyszenia odgrywają na swoich kontynentach  podobne role, mają podobne zadania i cele, wszystkie też przejawiają uznanie dla wartości, jakie niesie ze sobą długofalowa współpraca w kwestiach strategicznych, związanych z promowaniem osiągnięć w naukach sądowych i wymianą doświadczeń dotyczących badań kryminalistycznych.

Uaktualniony tekst porozumienia IFSA został podpisany 5 października 2010 r. w Lyonie, podczas 16. Międzynarodowego Sympozjum Nauk Sądowych zorganizowanego przez Interpol (uaktualnienie było podyktowane włączeniem się azjatyckiej sieci w prace organizacji). Porozumienie oparte jest na założeniach międzynarodowej współpracy naukowej w walce z przestępczością. Zgodnie z nim, współpraca sieci skupionych w IFSA (ASCLD, ENFSI, AICEF, SMANZFL i AFSN) ma polegać na wymianie informacji umożliwiających instytutom i laboratoriom kryminalistycznym skupionym w ramach tych sieci swobodniejszy dostęp do najnowszych narzędzi zwalczania przestępczości, a także na prowadzeniu wspólnych badań naukowych i rozwijaniu metod badawczych. Sieci mają również zamiar wspólnie podejmować wysiłki w celu podnoszenia świadomości na temat możliwości płynących ze współczesnych nauk sądowych w krajach rozwijających się, opierając się na założeniu, że jest to jeden z kluczowych czynników w ustaleniu prawdy materialnej w ramach postępowań karnych, co jest  ściśle związane z podstawowymi prawami człowieka.

Skupiająca kontynentalne sieci IFSA jest obecnie rozpoznawana jako najważniejszy partner strategiczny w obszarze nauk sądowych przez inne organizacje międzynarodowe skupione wokół zwalczania przestępczości (Interpol, UNODC, etc).

W dniu 8 czerwca 2010 roku, w trakcie narady szefów kontynentalnych sieci skupiających instytuty nauk sądowych i laboratoria kryminalistyczne, kandydatura Pawła Rybickiego na przewodniczącego IFSA (zgłoszona przez ENFSI w ubiegłym roku) została jednogłośnie zaaprobowana.

Powrót na górę strony