Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

mł. insp. Paweł Rybicki Przewodniczącym ENFSI

ENFSI, czyli Europejska Sieć Laboratoriów Kryminalistycznych (European Network of Forensic Institutes) to organizacja międzynarodowa założona w 1995 roku przez 15 europejskich laboratoriów kryminalistycznych a obecnie zrzeszająca 57 członków reprezentujących 35 krajów.

W 1992 roku dyrektorzy zachodnio europejskich rządowych laboratoriów sądowych postanowili, że będą spotykać się regularnie w celu wspólnego omawiania problemów będących przedmiotem ich zainteresowania. Na pierwszym spotkaniu w 1993 roku, w Rijswijk w Holandii, spotkali się reprezentanci 11 laboratoriów. Następne spotkanie odbyło się w 1994 roku, w Linköping (Szwecja), w czasie którego podpisano tymczasowy dokument pt. „Memorandum of Understanding”. W tej wstępnej fazie istnienia Sieci zdecydowano, że będzie ona otwarta na przyjęcie krajów z całej Europy. Podczas Spotkania Założycielskiego(Founding Meeting), 20 października 1995 roku, założyciele ENFSI podpisali obowiązujące „Porozumienie o Współpracy” (Memorandum of Understanding), w którym opisano sposób kierowania Siecią, wybrano pierwszy Zarząd – datę tę przyjmuje się jako dzień powstania Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych. W 1999 roku członkowie przyjęli pierwszą Konstytucję ENFSI, tego samego roku ruszyła także strona internetowa ENFSI, która stopniowo stała się podstawowym źródłem informacji na temat Sieci jak również ważnym narzędziem komunikowania w obrębie tej społeczności.

Najważniejsze formy działalności Europejskiej Sieci Laboratoriów Nauk Sądowych to:

  • spotkania doroczne;
  • Konferencje Europejskiej Akademii Nauk Sądowych;
  • seminaria tematyczne;
  • spotkania Eksperckich Grup Roboczych;
  • wspólne projekty badawcze;
  • testy biegłości i badania międzylaboratoryjne;
  • doradztwo w sprawach kryminalistycznych, zgodnie z potrzebami policji, głównie dla Unii Europejskiej;
  • wydawanie podręczników z zakresu dobrej praktyki laboratoryjnej;
  • opracowywanie wielojęzycznych słowników zawierających terminologię powszechnie stosowaną w naukach sądowych;
  • wydawanie Raportu ENFSI (ENFSI Extremal Raport);

Europejska Sieć Laboratoriów Kryminalistycznych jest zarządzana przez pięcioosobowy Zarząd (Board), wybierany na trzyletnie kadencje przez członków, zwykle dyrektorów instytutów członkowskich. Zarząd w swojej pracy jest wspierany przez Sekretariat, mający swoją siedzibę w Hadze.

Miło nam poinformować, że 27 maja 2011 roku Przewodniczącym Zarządu ENFSI został mł. insp. Paweł Rybicki, reprezentujący Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Powrót na górę strony