Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzień kryminalistyki laboratoryjnej” na XIII Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2011

Targi EuroLab 2011, największa impreza targowa dla branży laboratoryjnej w Polsce, odbyły się w dniach 9–11 marca w Centrum MT Polska. Wydarzeniem głównym drugiego dnia targów było seminarium „Technologie laboratoryjne służące międzynarodowej wymianie danych kryminalistycznych” przygotowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji.

Celem przyświecającym organizatorowi tego seminarium, którego temat szczególnie mocno nawiązywał do postanowień Traktatu z Pruem, a także miał wyjątkowe znaczenie ze względu na zbliżający się termin polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej, było przede wszystkim umożliwienie spotkania przedstawicieli nauki i biznesu, którym bliskie są zagadnienia związane z sektorem nauk sądowych.
Gośćmi honorowymi tego spotkania byli prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, który przywitał zebranych, i Marcel van der Steen, doradca zarządu w Holenderskim Instytucie Kryminalistyki (NFI), przewodniczący Europejskiej Akademii Nauk Sądowych, którego prezentacji pt. „Kryminalistyka na wyspecjalizowanym rynku – potrzeba innowacji” uczestnicy seminarium wysłuchali z ogromnym zainteresowaniem.
Dyrektor CLK KGP Paweł Rybicki w swoim wystąpieniu przedstawił kierunki prac badawczo-rozwojowych najmłodszego instytutu badawczego w Polsce i jedynego policyjnego – Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, który właśnie rozpoczyna swoją działalność.
Bardzo ciekawe były wystąpienia przedstawicieli firm Life Technologies Polska, Morpho Safran Group i S&T Services Polska głównych dostawców sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach kryminalistycznych. Pokazali oni ogromne możliwości rozwoju kryminalistyki dzięki osiągnięciom technologicznym, a także zaprezentowali najnowsze rozwiązania techniczne usprawniające proces wykrywczy, umożliwiające gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie różnego rodzaju danych.
Ogromnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyło się stanowisko CLK KGP na hali targowej, na którym można było obejrzeć sprzęt, którym posługiwano się w laboratoriach kryminalistycznych w ubiegłym wieku, a przede wszystkim obejrzeć najnowocześniejsze stanowisko do rejestracji elektronicznej danych identyfikacyjnych osób. Bardzo dużą atrakcją dla uczestników targów była możliwość zrobienia zdjęć sygnalitycznych i wykonania odbitek linii papilarnych.

Powrót na górę strony