Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W kierunku zapewnienia jakości badań – prace Stałego Komitetu ds. Jakości i Kompetencji ENFSI

Z początkiem 2010 roku przedstawiciel CLK KGP został powołany do składu Stałego Komitetu ds. Jakości i Kompetencji (QCC), działającego przy ENFSI. Członkowie tego Komitetu, reprezentujący obecnie Wielką Brytanię, Hiszpanię, Polskę, Szwecję oraz Szwajcarię, spotykają się, aby dyskutować o ważnych sprawach z punktu widzenia polityki projakościowej prowadzonej przez Europejską Sieć Instytutów Nauk Sądowych.

Pierwsze w 2011 roku spotkanie QCC odbyło się w dniach od 28 lutego do 1 marca w Narodowym Instytucie Toksykologii i Nauk Sądowych w Madrycie. Wśród spraw omawianych w trakcie bieżącej sesji znalazły się między innymi: realizacja Projektu Monopoly 2009, plany strategiczne i przygotowanie rocznego raportu z pracy QCC. Bardzo interesująca była dyskusja na temat zakresów akredytacji stosowanych przez Krajowe Jednostki Akredytacyjne w krajach należących do ENFSI, która pokazała, że poszczególne kraje stosują różne zasady przy określaniu zakresów akredytacji laboratoriów sądowych, umieszczając w nich dane, które nie powinny być publikowane z uwagi na ochronę danych osobowych ekspertów wykonujących badania kryminalistyczne. Uczestnicy spotkania uznali, że ważnym obszarem działania QCC jest walidacja metod badawczych zarówno w badaniach ilościowych, jak i jakościowych.
Warto również dodać, że liderem jednego z projektów realizowanych w ramach Monopoly 2009 jest CLK KGP, które kieruje pracami zespołu mającego za zadanie opracowanie nowego przewodnika opisującego zasady prowadzenia testów biegłości i porównań międzylaboratoryjnych.

STANDING COMMITTEE

FOR QUALITY AND COMPETENCE (QCC)

Powrót na górę strony