Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

TRIADA w Bratysławie

W dniach 15-17 lutego 2011 r. w Policyjnym Instytucie Kryminalistyki w Bratysławie odbyło się spotkanie przedstawicieli laboratoriów kryminalistycznych Czech, Polski i Słowacji w ramach porozumienia TRIADA, na którym zaprezentowano etapy implementacji tzw. "Decyzji Prüm" w Republice Słowacji.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali naczelnicy oraz eksperci Wydziału Daktyloskopii oraz Wydziału Biologii. Celem spotkania było omówienie sposobów prowadzenia międzynarodowej wymiany danych daktyloskopijnych i profili DNA w ramach Decyzji Rady 2008/615/WSiSW oraz 2008/616/WSiSW. Przedstawiono szczegółowo wymagania zarówno formalne jak i techniczne niezbędne do uruchomienia i prowadzenia wzajemnych przeszukań kryminalistycznych baz danych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Powrót na górę strony