Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interpol Firearms Forensics Symposium IFFS 2011

W dniach 1–3 lutego 2011 r. w siedzibie Sekretariatu Generalnego INTERPOLU w Lyonie (Francja) odbyło się międzynarodowe spotkanie, które było doskonałą okazją do przeglądu krajowych i międzynarodowych osiągnięć i trendów w kryminalistycznych badaniach i analizie broni palnej, a także zalecenia najlepszych praktyk międzynarodowych w odpowiedzi na zagrożenie zorganizowaną przestępczością z użyciem broni palnej.

Spotkanie pod nazwą „Interpol Firearms Forensics Symposium IFFS 2011” skupiło ponad 200 naukowców i ekspertów kryminalistycznych badań broni, pracowników organów ścigania, administracji bezpieczeństwa publicznego, polityków i dyrektorów krajowych agencji z ponad 75 krajów członkowskich. Wśród nich w sympozjum uczestniczył mł. insp. Jarosław Rosiak, długoletni ekspert i naczelnik Wydziału Mechanoskopii i Balistyki Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.
Konferencję otworzyli Sekretarz Generalny INTERPOLU Ronald K. Noble oraz Prezydent firmy Forensic Technology, współorganizator konferencji, Robert A. Walsh, którzy podkreślili szczególną rolę interpolowskiej sieci wymiany informacji balistycznej (Interpol Ballistics Information Network – IBIN)w zwalczaniu i przeciwdziałaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z użyciem broni palnej. Funkcjonowanie tej sieci opiera się na krajowych centrach i stacjach roboczych zintegrowanego systemu identyfikacji balistycznej (Integrated Ballistics Identification System – IBIS) firmy Forensic Technology.

Powrót na górę strony