Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium pt. „Czy można realizować cele zawodowe? ...bez szarpania się!”

Kolejne seminarium z cyklu „Czwartek jakości w TÜV NORD Polska” odbyło się 27 stycznia 2011 r. w sali konferencyjnej hotelu MDM w Warszawie.

Prowadził je Paweł Kaczmarek, doświadczony trener i wykładowca TÜV NORD Polska. Wzięli w nim udział eksperci Zespołu ds. Jakości CLK KGP. W czasie spotkania omawiano zagadnienia odnoszące się do kryteriów ustalania celów organizacji oraz technikę określania priorytetów organizacyjnych, tzw. metoda ABC. Szczególną uwagę poświęcono zasadzie Pareto, która jest jednym z podstawowych narzędzi stosowanych w pomiarach skuteczności implementowanego w organizacji systemu zarządzania jakością.
Podobne seminaria są organizowane nieodpłatnie i cyklicznie w różnych miastach w Polsce, co powinno zachęcić przedstawicieli policyjnych laboratoriów kryminalistycznych do udziału w tego typu szkoleniach.
Bliższe informacje można znaleźć na stronie www.tuv-nord.pl/Czwartki_Jakosci

Powrót na górę strony