Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena jakości pracy w LK KWP w Opolu – ocena przygotowań do akredytacji wybranych metod

Przeprowadzono ocenę jakości pracy w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Już po raz kolejny w tym roku eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji przeprowadzili ocenę jakości pracy. Tym razem odbyła się ona w dniach 27–28 października 2010 roku w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Opolu.

Podczas wizyty w siedzibie laboratorium oceniono między innymi sposób organizacji pracy, warunki lokalowe, wyposażenie oraz kompetencje personelu. W obszarze zainteresowań zespołu oceniającego znalazły się przede wszystkim przygotowania laboratorium do akredytacji wybranych metod badawczych, zgodnie z wymaganiami Decyzji Ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne.

Cykliczne oceny jakości pracy policyjnych laboratoriów kryminalistycznych prowadzone są na podstawie planu zatwierdzonego przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego na 2010 rok, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu Komendy Głównej Policji, wprowadzonego Zarządzeniem nr 749 Komendanta Głównego Policji z dna 27 maja 2010 roku.

Powrót na górę strony