Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium pt. „Audit wewnętrzny. Aspekty komunikacji interpersonalnej”

Seminarium z cyklu „Czwartek jakości w TUV NORD Polska” odbyło się 21 października 2010 r. w sali konferencyjnej hotelu MDM w Warszawie.

Prowadził je długoletni i doświadczony auditor wiodacy Andrzej Bielecki. W spotkaniu tym wzięli między innymi udział pracownicy Zespołu ds. Jakości CLK KGP. W trakcie szkolenia poruszono zagadnienia dotyczące utrzymania satysfakcjonującego dla zainteresowanych stron poziomu komunikacji podczas prowadzenia auditów. Zwrócono uwagę na to, iż audit jest z reguły przeżyciem stresującym dla obydwu stron, dlatego ważne jest wytworzenie takiej atmosfery, która wpłynie na zrealizowanie zamierzonego celu auditu.
Udział pracowników Zespołu ds. Jakości CLK KGP w tym specjalistycznym seminarium, stanowił ważny element podnoszenia kompetencji w ważnym obszarze, którym jest prowadzenie auditów wewnętrznych.

Powrót na górę strony