Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum „Praktyczne aspekty systemu zarządzania w policyjnym laboratorium kryminalistycznym”

W dniach 13–15 października 2010 r. w Zakopanem odbyło się sympozjum poświęcone ocenie stanu przygotowań do wdrożenia systemu zarządzania w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

W trzydniowych obradach wzięli udział pełnomocnicy ds. jakości z lk kwp/KSP z całego kraju, kierownictwo oraz przedstawiciele CLK KGP, a także zaproszeni goście.Termin sympozjum nie był przypadkowy – zbiegł się w czasie z wprowadzeniem Decyzji Ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne. Akt ten nakłada obowiązek akredytacji laboratoriów w zakresie badań genetycznych do 2013 r., a daktyloskopijnych do 2015 r.
Uczestnicy spotkania wygłosili referaty, w których przedstawili ocenę bieżącej sytuacji lk kwp oraz strategię ich działania zmierzającą do uzyskania akredytacji na zgodność systemu z wymaganiami normy ISO/IEC 17025. Przedstawiciel Laboratorium Kryminalistycznego KSP podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z uzyskaniem akredytacji przez to laboratorium. Seminarium zaszczycili swoją obecnością zaproszeni przedstawiciele firm zewnętrznych, którzy przygotowali atrakcyjne wystąpienia na następujące tematy:

  • „Audit i przegląd zarządzania jako narzędzia doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium kryminalistycznym” – dr Tomasz Anyszek, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
  • „Osiąganie celów strategicznych organizacji a zarządzanie jakością” – Eligiusz Myśliwy, Centrum Zarządzania Jakością „INFOX”,
  • „Narzędzia informatyczne wspomagające bezpieczny obieg informacji zgodny z normą ISO 9001” – Michał Biwejnis, Marek Kołton, WASCO S.A. usługi teleinformatyczne.
     

Dyrektor CLK KGP mł. insp. Paweł Rybicki zwrócił szczególną uwagę na uwarunkowania funkcjonowania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w krajowym systemie akredytacji. W prezentacji wskazał na szanse i zagrożenia wynikające z konieczności wdrożenia do praktyki laboratoryjnej postanowień Decyzji Ramowej Rady nr 2009/905/WSiSW. Pełnomocnik Dyrektora CLK KGP do Spraw Naukowych i Zarządzania Jakością podinsp. dr Mirosław Rosak przedstawił wystąpienie: „System jakości w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Fakty i mity”, w którym podsumował stan przygotowań policyjnych laboratoriów kryminalistycznych do akredytacji, jak również poruszył sprawę kosztów funkcjonowania systemu, obalając tezę o konieczności wysokich nakładów finansowych. Zespół ds. Jakości CLK KGP omówił praktyczne aspekty oceny jakości pracy w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, a także przeprowadził krótkie ćwiczenie praktyczne. W seminarium wzięli udział również przedstawiciele innych wydziałów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, którzy przygotowali prezentacje dotyczące problematyki związanej z wybranymi aspektami systemu zarządzania. Omówiono nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym w laboratorium kryminalistycznym na przykładzie pracowni fizykochemii i mechanoskopii. Przedstawiono problem walidacji metod badawczych na przykładzie kryminalistycznych badań biologicznych oraz omówiono testy międzylaboratoryjne na przykładzie badań daktyloskopijnych i badań dokumentów.

Powrót na górę strony