Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III Międzyresortowe Sympozjum Poligraferów w Waplewie

W dniach 5–7 października 2010 r. w Waplewie odbyło się kolejne, coroczne spotkanie specjalistów z zakresu badań wariograficznych zorganizowane przez Wydział Badań Psychofizjologicznych Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, w którym udział wzięli policyjni eksperci prowadzący wspomniane badania na użytek procesu karnego oraz przedstawiciele szkolnictwa policyjnego.

III Międzyresortowe Sympozjum Poligraferów wpisało się w harmonogram uroczystości związanych z obchodzonym w tym roku 20-leciem istnienia Żandarmerii Wojskowej. Otworzył je komendant główny ŻW gen. bryg. Marek Witczak, który swym inauguracyjnym przemówieniu przedstawił kompetencje oraz rolę tej formacji w strukturze współczesnych Sił Zbrojnych RP oraz podkreślił wagę badań poligraficznych w funkcjonowaniu tej wyspecjalizowanej służby. Moderatorami spotkania zostali prof. Ryszard Jaworski, kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Łucjan Wiśniewski, specjalista Straży Granicznej oraz szef Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego KGŻW, płk Marek Baranowski.

Spotkanie tym razem poświęcono problematyce uregulowań prawnych wykorzystania badań w procesie karnym oraz w celach kadrowych, zagadnieniom jakości i standaryzacji oraz stanowisku sądów polskich w stosunku do dowodu z opinii biegłego z zakresy badań wariograficznych. Ponadto Sympozjum wzbogaciły dwa wystąpienia: płk dr. Jana Wilka z 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy poświęcone problematyce oceny wiarygodności w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym oraz Tomasza Rewerskiego ze Straży Granicznej ukazujące analizę zachowań niewerbalnych osoby badanej na wariografie jako dodatkowe źródło informacji mogące mieć wpływ na wzrost trafności opinii .

Konferencja nie miałaby sprawnego przebiegu i milej atmosfery, gdyby nie zaangażowanie pracowników WBP ŻW oraz ich ogromny wysiłek włożony w organizację Sympozjum.

Powrót na górę strony