Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejskie Sympozjum Poligraferów w Bukareszcie

W dniach 29.09–1.10.2010 r. w Bukareszcie odbyło się Europejskie Sympozjum Poligraferów, w którym udział wzięli przedstawiciele policyjnych laboratoriów kryminalistycznych z Belgii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Litwy, Łotwy, Serbii, Rumunii oraz Polski.

Tematyka i zakres poszczególnych wystąpień były bardzo szerokie. Prelegenci, przedstawiciele poszczególnych krajów, zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie problematyki stosowania badań wariograficznych. Dyskusja dotyczyła rozwoju badań poligraficznych w krajach UE, a w szczególności systemu kształcenia przyszłych biegłych z tej dziedziny kryminalistyki, uregulowań prawnych warunkujących możliwość przeprowadzania badań oraz stosowanej metodyki. W spotkaniu uczestniczył również szef Izraelskiego Stowarzyszenia Poligraferów Shlomo Bruck oraz przedstawiciel naukowy amerykańskiej firmy produkującej poligrafy Raymond Nelson.

Ważnym obszarem uwzględnionym przez prelegentów w wystąpieniach były zagadnienia związane z czynnikami zaburzającymi przebieg czynności badawczych oraz ich neutralizacja. Zagadnienie to przybliżył na przykładzie swoich badań Shlomo Bruck, którego prezentacja dotyczyła czterech poziomów zakłóceń stosowanych przez badanych. Na spotkaniu nie zabrakło również czasu na prezentację nowej metody oceny numerycznej poligramów uzyskanych w trakcie badań prowadzonych z wykorzystaniem testów pytań porównawczych, opisanych szeroko w monografii prof. J. Koniecznego „Badania poligraficzne. Podręcznik dla zawodowców”, które znalazły również zastosowanie w policyjnych ekspertyzach.

Powrót na górę strony