Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium ekspertów i kandydatów na ekspertów badań broni i balistyki w Szkole Policji w Słupsku

W dniach 4–6 października 2010 r. odbyło się seminarium dla ekspertów oraz kandydatów na ekspertów badań broni i balistyki policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Wzięli w nim udział także technicy, emerytowani eksperci CLK KGP oraz zaproszeni goście z Ministerstwa Obrony Narodowej i Straży Granicznej. Było ono poświęcone planowanym zmianom w przepisach ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wykorzystaniu w procesie badawczym „Podręcznika dobrych praktyk” opracowanego zgodnie z zaleceniami Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI) oraz omówieniu wyników międzynarodowego i międzylaboratoryjnego testu biegłości w badaniach identyfikacyjnych broni FAID 2009 zorganizowanego przez ENFSI. Seminarium otworzył w imieniu komendanta Szkoły Policji w Słupsku kierownik Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Maciej Kalinowski, a planowe zajęcia poprzedził słowem wstępnym naczelnik Wydziału Mechanoskopii i Balistyki Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP mł. insp. Jarosław Rosiak. W trakcie obrad plenarnych zaprezentowano ciekawe przypadki badań broni i balistyki z bieżącej praktyki, zastosowanie nowych technik dokumentowania zjawisk ultraszybką kamerą filmową oraz autorski program eksperta CLK KGP do obliczeń balistyki zewnętrznej.

Powrót na górę strony