Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Grupy Roboczej DNA ENFSI w Kijowie

W dniach 27–29 września 2010 r w Kijowie odbyło się 33 spotkanie Grupy Roboczej DNA Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI)

Celem spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele 78 organizacji członkowskich ENFSI, było zapoznanie się z najnowszymi trendami w badaniach genetycznych, wymiana informacji oraz podsumowanie wspólnych projektów realizowanych w ramach Sieci. Obrady dotyczyły m.in. kontroli oraz zapewnienia jakości w pracy laboratorium, sposobów szkolenia i nauczania, metod analizy i interpretacji DNA, baz danych DNA, legislacji, automatyzacji oraz biologii kryminalistycznej. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę przeprowadzania wewnętrznych badań walidacyjnych – niezwykle przydatnych w funkcjonowaniu każdego laboratorium, oraz coraz szersze zastosowanie automatyzacji procesów laboratoryjnych.

Powrót na górę strony