Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie ekspertów z Polski, Czech i Słowacji w ramach porozumienia TRIADA

W dniach 4–6.10.2010 r. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji w Warszawie w ramach porozumienia TRIADA odbyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczyli eksperci badań środków odurzających i substancji psychotropowych z Polski, Czech i Słowacji.

 W trakcie spotkania wymieniono doświadczenia w zakresie badań narkotyków syntetycznych, naturalnych, likwidacji nielegalnych laboratoriów i upraw konopi oraz zapoznano się z rozwiązaniami prawnymi umożliwiającymi zwalczanie przestępczości narkotykowej. Prezentacje dotyczyły ujawniania i zabezpieczania materiału dowodowego z nielegalnych laboratoriów produkujących amfetaminę (Polska) i metamfetaminę (Czechy i Słowacja), nielegalnych upraw konopi (Polska, Czechy, Słowacja). Dyskutowano również na temat profilowania BMK. Zwrócono także uwagę na istniejący w każdym z krajów problem dopalaczy. Przedstawione prezentacje wywołały szeroką dyskusję merytoryczną oraz zaowocowały wymianą doświadczeń praktycznych.

Powrót na górę strony