Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odznaczenia i awanse z okazji Święta Policji

W dniu 29 lipca 2010 roku, o godzinie 11.00 w budynku Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie medali, odznak i aktów mianowania dla policjantów i pracowników Laboratorium z okazji Święta Policji.

Podczas uroczystości, w której uczestniczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski oraz kierownictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, zostały wręczone medale, odznaki „Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższy stopień służbowy.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
- mł. insp. Andrzej Matkowski

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
- kom. Dariusz Chamliński
- mł. asp. Paweł Machalski
- nadkom. Paweł Malinowski
- podinsp. Włodzimierz Skośkiewicz

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
- kom. Edyta Kot
- nadkom. Sylwia Kwarcińska
- nadkom. Lesław Sztangret

W dowód uznania szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Decyzją Nr 5/P/2010 z dnia 16 lipca 2010 roku nadał złotą, srebrną i brązową odznakę „Zasłużony Policjant”.

ZŁOTĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali:
- podinsp. Arkadiusz Grzybowski
- podinsp. Beata Krzemińska
- podinsp. Marek Wachowicz

SREBRNĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali:
- nadkom. Robert Arciszewski
- mł. insp. Marek Betlejewski

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT”
otrzymali:
- asp. Agnieszka Makowska
- st. asp. Robert Nowak
- st. asp. Piotr Pecyna
- st. sierż. Anna Rączkowska
- nadkom. Katarzyna Seklecka
- nadkom. Magdalena Spólnicka
- st. sierż. Małgorzata Walecka


Decyzją Nr 9/K/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązowy medal „Za Zasługi dla Policji” otrzymały:
- Pani Katarzyna Drzewiecka
- Pani Ilona Jarnoszuk

Ponadto Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Karzimierz Szwajcowski wręczył funkcjonariuszom nominacje na wyższy stopień służbowy.

PODINSPEKTOREM POLICJI zostali:
- nadkom. Leszek Grabowski
- nadkom. Piotr Kondrakiewicz
- nadkom. Grzegorz Ozimek
- nadkom. Mirosław Rosak

NADKOMISARZEM POLICJI zostali:
- kom. Dariusz Chamliński
- kom. Anna Miller

MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI zostały:
- sierż. szt. Renata Rodzik
- st. sierż. Renata Zbieć-Piekarska
- sierż. Anna Spas


 

Powrót na górę strony