Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji z uniwersytetu w New Haven, USA

W dniu 7 lipca br. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji przebywała czteroosobowa delegacja wykładowców i studentów Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu w New Haven (USA).

Delegacja odbywała w Polsce wizytę studyjną w celu zapoznania się z funkcjonowaniem polskiego systemu sprawiedliwości (sądy, policja, zakłady penitencjarne). W czasie wizyty członkowie delegacji zapoznali się z zakresem wykonywanych badań i specyfiką pracy poszczególnych wydziałów CLK KGP. Zwiedzili pracownie Wydziału Fizykochemii, Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych oraz Mechanoskopii i Balistyki. Niezwykle cenna była dla gości możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami.


Powrót na górę strony