Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Audit trzeciej strony w CLK KGP przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Posiadanie przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP Certyfikatu Systemu Jakości nr 997/3/2009 wydanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC) zobowiązuje Laboratorium do corocznego poddawania się auditowi w nadzorze.

Tegoroczny audit odbył się w dniach 5–6 lipca. Przeprowadzona przez auditorów z PCBC S.A. analiza dokumentacji systemu zarządzania CLK KGP wykazała, że zostały spełnione wszystkie wymagania formalne zawarte w normie PN-EN ISO 9001:2009 oraz że procesy wyodrębnione w Laboratorium przebiegają w sposób prawidłowy, bez zastrzeżeń oraz podlegają ciągłemu doskonaleniu.

Auditorzy z PCBC S.A. wysoko ocenili organizację pracy i kwalifikacje ekspertów zatrudnionych w CLK KGP. Uznali, że zaangażowanie dyrekcji i personelu w doskonalenie systemu jakości przekłada się na sprawność funkcjonowania jednostki.
 
 

 

Powrót na górę strony