Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na ekspertów kryminalistyki

W dniu 25 czerwca 2010 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na ekspertów kryminalistyki.

Uprawnienia z rąk Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji podinsp. Pawła Rybickiego otrzymały 34 osoby z 15 specjalności kryminalistycznych.
Przed uroczystością kandydaci na ekspertów wysłuchali wykładu Pełnomocnika Dyrektora CLK KGP ds. Naukowych i Zarządzania Jakością nadkom. Mirosława Rosaka na temat działalności naukowej i wydawniczej CLK KGP oraz odbyli szkolenie z zakresu metodyki kształcenia dorosłych „Adaptacja zawodowa w relacji uczeń-mistrz”, które poprowadził przedstawiciel Biura Kadr i Szkolenia KGP podinsp. Krzysztof Biernacki.
Gospodarzem uroczystości był prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. nauczania i polityki kadrowej natomiast gośćmi uroczystości byli kandydaci na ekspertów, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP z całego kraju oraz eksperci nadzorujący proces kształcenia kandydatów.
Uroczystość uświetnił wykład dra Pawła Waszkiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Efekt CSI – konsekwencje dla kryminalistyki w Polsce” oraz prezentacja multimedialna przedstawiona przez studenta UW  Pana Kacpra Choromańskiego zatytułowana „Zastosowanie kwasu przez przestępców: pomysły scenarzystów pod lupą nauki”.

Powrót na górę strony