Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa w Legionowie

W dniu 24.06.2010 r. w Legionowie odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji z naczelnikami laboratoriów komend wojewódzkich i stołecznej.

Głównymi tematami omawianymi podczas odprawy były:

  • Sprawozdanie z działalności Komitetu Programowego powołanego w celu nadzoru nad zachowaniem obiektywizmu procesu potwierdzenia kompetencji kandydatów na ekspertów w ramach egzaminu końcowego do uzyskania uprawnień.
  • Analiza danych statystycznych wg. nowego wzoru.
  • Akredytacja laboratoriów kryminalistycznych.
  • Realizacja spraw bieżących, kosztorysowanie i wzajemne rozliczanie.
  • Realizowane projekty:

- "FAVI - Kryminalistyczne Wsparcie w Identyfikacji Pojazdów",

- "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej PL048" realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

  • Zarządzenie nr 294 Komendanta Głównego Policji z dn. 28.03.2007 r. w sprawie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych - potrzeba zmian czy nie?
  • Wybory nowego składu Komitetu Programowego powołanego w celu nadzoru nad zachowaniem obiektywizmu procesu potwierdzenia kompetencji kandydatów na ekspertów w ramach egzaminu końcowego do uzyskania uprawnień.
Powrót na górę strony