Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie ekspertów badań sprzętu komputerowego z Polski, Czech i Słowacji w ramach porozumienia TRIADA

W dniach 15-17.06.2010 r. w laboratorium kryminalistycznym w Bratysławie (KRIMINALISTICKY A EXPERTIZNY USTAV PZ) w ramach porozumienia TRIADA odbyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczyli eksperci badań sprzętu komputerowego z Polski, Czech i Słowacji.

Spotkanie było poświęcone aktualnym zagadnieniom wykonywanych ekspertyz dotyczących badań urządzeń do skimmingu, możliwościom badań sterowników samochodowych w celu ujawnienia numerów VIN pojazdów oraz wykorzystaniu dystrybucji systemu operacyjnego Linux tj. Helix, Knoppix i Ubuntu w informatyce śledczej. Eksperci z Bratysławy zaprezentowali mobilne stanowisko badawcze IT forensic będące w wyposażeniu ich pracowni. Eksperci z CLK KGP zaoferowali uczestnikom spotkania pomoc w zakresie badań urządzeń do nielegalnego pozyskiwania danych z kart płatniczych.
 

Powrót na górę strony