Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

W dniach 16-18.06.2010 r. we Wrocławiu odbyło się XIV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, zorganizowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W sympozjum udział wzięli przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Uniwersytetu w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele z Włoch, Litwy, Rumunii, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich Policji reprezentował tylko jeden przedstawiciel. Podczas obrad przedstawiono 50 referatów dotyczących różnych aspektów problematyki badań pisma ręcznego i podpisów, zagadnień technicznych badań dokumentów, nowych sposobów dokonywania fałszerstw. Skupiono się między innymi na tematyce podpisu biometrycznego, na kryminalistycznej analizie listów samobójców, analizie paraf osób posiadających jednakowe nazwisko, prawnych aspektach ekspertyzy pismoznawczej, opiniowaniu na podstawie kopii kserograficznej, badaniach wieku dokumentów, wykorzystaniu w badaniach identyfikacyjnych grafometrii komputerowej i scangrafii komputerowej – barometrycznej analizy pisma ręcznego. W referatach oraz podczas dyskusji wskazywano na konieczność bardziej wszechstronnej analizy badanych dokumentów oraz wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych, wspomagających pracę ekspertów klasycznych badań dokumentów.

Powrót na górę strony