Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie kompetencji personelu policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Zespół ds. Jakości Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP był organizatorem szkolenia pt. „Auditor wewnętrzny i ekspert techniczny oceniający laboratoria”, które odbyło się w dniach 7–10 czerwca bieżącego roku na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Zajęcia były prowadzone w formie prelekcji oraz ćwiczeń przez wykładowców z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) i zakończyły się pisemnym egzaminem dającym słuchaczom uprawnienia audtiora wewnętrznego.
Program kursu objął miedzy innymi następującą tematykę:

 • zarządzanie organizacją,
 • zaangażowanie kierownictwa w system zarządzania,
 • zbieranie sygnałów zwrotnych od klienta,
 • sterowanie dokumentacją,
 • kompetencje techniczne,
 • oceny efektywności szkoleń personelu,
 • audity wewnętrzne: cele i metody,
 • przeglądy zarządzania,
 • czynniki psychologiczne dotyczące auditowania oraz techniki skutecznej komunikacji,
 • zakres zadań eksperta technicznego oceniającego laboratoria,
 • postępowanie auditorów/ekspertów technicznych podczas oceny w organizacji.

Oprócz powyższych zagadnień wykładowcy zapoznali słuchaczy z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 oraz filozofią systemów zarządzania jakością.
W szkoleniu udział wzięli wytypowani pracownicy z CLK KGP i LK KWP/KSP, którzy są angażowani w swoich laboratoriach w organizację, wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania.

Powrót na górę strony