Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana doświadczeń w ramach porozumienia TRIADA w obszarze zarządzania jakością

Trójstronna współpraca pomiędzy policyjnymi laboratoriami kryminalistycznymi Polski, Czech i Słowacji w obszarze zarządzania jakością została zapoczątkowana w 2005 r. wizytą w Policyjnym Instytucie Kryminalistyki w Pradze.

Podczas kolejnego spotkania grupy roboczej, które odbyło się w dniach od 24 do 27 maja br. w Policyjnym Instytutucie Kryminalistyki w Bratysławie (KEU PZ), omawiano kluczowe zagadnienia dotyczące doskonalenia jakości usług kryminalistycznych.
Już w trakcie poprzedniego spotkania w kwietniu tego roku w Pradze podjęto dyskusję na temat potrzeby wymiany ekspertów technicznych, którzy mogliby uczestniczyć jako auditorzy zewnętrzni podczas ocen policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w krajach objętych porozumieniem TRIADA. W Bratysławie kontynuowano rozmowy na ten temat, wskazując jednocześnie na konieczność nawiązania współpracy pomiędzy Narodowymi Jednostkami Akredytującymi Polski, Czech i Słowacji. Ponadto podczas spotkania omówiono kwestie prowadzenia testów biegłości i porównań międzylaboratoryjnych, nadzoru nad dokumentacją w laboratoriach, a także możliwości wdrożenia elastycznego zakresu akredytacji.
Strona słowacka zapoznała uczestników spotkania z elektronicznym systemem EVIDENCE wykorzystywanym zarówno przez techników kryminalistyki, jak i ekspertów w laboratoriach. System ten służy do ewidencjonowania materiału dowodowego zabezpieczanego podczas oględzin miejsca zdarzenia oraz nadzoru nad tym materiałem. Implementacja podobnego systemu w komórkach techniki kryminalistycznej nabiera szczególnego znaczenia wobec potrzeby spełnienia wymagań normy ISO 17020 – „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”, co czeka służbę techniki kryminalistycznej w najbliższej przyszłości.
Kolejne spotkanie grupy zajmującej się problematyką zarządzania jakością odbędzie się w listopadzie 2010 r. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP w Warszawie.

Powrót na górę strony